Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2012

gosiak
  
Reposted fromperfectguy perfectguy viaRyanGosling RyanGosling
gosiak

March 11 2012

gosiak
1402 d569 390
Reposted frombluepanda bluepanda viaRyanGosling RyanGosling
gosiak
Play fullscreen

Ryan Gosling's band, it had to be awesome

Reposted fromfarba farba viaRyanGosling RyanGosling
gosiak
8073 049c 390
Reposted fromRyanGosling RyanGosling
gosiak
gosiak
2691 b551 390
Reposted fromstargazing stargazing
gosiak

Books Will Turn You On

Reposted fromsawb sawb viablackandwhitebynlm blackandwhitebynlm
gosiak
gosiak
Chcę do ciebie, nic więcej,
chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do ciebie, nic więcej,
to dużo i mało i wszystko.
— Sambor Dudziński - Chcę do ciebie
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viadeszczulka deszczulka
gosiak
5805 3348 390
Reposted fromolajabola olajabola viadeszczulka deszczulka
gosiak
gosiak
Nic nie mówił, a ty czułaś się paskudnie; to był jeden z tych dni, w których wszystko się wytracało, nie można było utrzymać w ręku ani żadnych naczyń - herbata, którą mu niosłaś, poleciała na podłogę.
— Jakub Żulczyk, "Radio Armageddon"
Reposted fromzabka zabka viakredka kredka
gosiak
Reposted fromKabrioletta Kabrioletta viakredka kredka
gosiak

- Mam iść tam za nim? - niespokojnie zapytał mistrz.

- Nie - odpowiedział mu Woland.- Po co iść za tropem tego, co się już skończyło?

— Bułhakow
Reposted frometerycznie eterycznie viakredka kredka
gosiak
gosiak
Reposted fromlululemony lululemony viakredka kredka
gosiak
Reposted fromtomowa tomowa viakredka kredka
gosiak
Nie mam ochoty żyć w świecie, gdzie nie ma miejsca na sentymenty
— Samotny człowiek
Reposted frompabloo06 pabloo06 viakredka kredka
gosiak
8271 a02c 390
Reposted fromcemek cemek viakredka kredka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl